Wynik naboru do ogłoszenia nr 11/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 11/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Barbara Jaworska-Księżak zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Barbara Jaworska-Księżak wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą znajomości procesu redakcyjno-technicznego, redakcji tekstów naukowych, map, infografik różnego typu oraz redakcji tekstów w języku angielskim. Spełniła wymagania i oczekiwania stawiane na w/w stanowisku.