Wynik naboru do ogłoszenia nr 41/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 41/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Renata Mierzejewska zamieszkała w Ostrołęce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Renata Mierzejewska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 41/2023. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisko specjalisty.