Komunikat dotyczący składania aplikacji na ogłoszenia o naborze nr 36,37,38,39,40/2023

W związku z tym, iż termin składania aplikacji upływa z dniem 2 stycznia 2024 r. (tj. w dzień, który został wyznaczony w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie jako dzień wolny od pracy) wszystkie aplikacje złożone do dnia 3 stycznia 2024 r. będą uznane za złożone z zachowaniem właściwego terminu do złożenia.