Wynik naboru do ogłoszenia nr 36/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 36/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie znajomości ustawy prawo zamówień publicznych oraz zagadnień związanych z funduszami unijnymi.