Wynik naboru do ogłoszenia nr 40/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 40/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Maciej Delnicki zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Pan Maciej Delnicki wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną dotyczącą województwa mazowieckiego i systemu planowania strategicznego na poziomie wojewódzkim.

Spełnił wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.