Wynik naboru do ogłoszenia nr 45/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 45/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na dwa stanowiska pracy starszych referentów zostały wybrane Pani Patrycja Poniewierska zamieszkała w Warszawie oraz Pani Aneta Zyskowska zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia naboru:

Pani Patrycja Poniewierska i Pani Aneta Zyskowska w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się odpowiednią wiedzą w zakresie znajomości dokumentów strategicznych i planistycznych oraz głównych problemów województwa mazowieckiego.