Wynik naboru do ogłoszenia nr 37/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 37/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Julita Szymczak zamieszkała w Płocku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Julita Szymczak spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 37/2022 na stanowisko starszego referenta. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego referenta.