Wynik naboru do ogłoszenia nr 32/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (ogłoszenie nr 32/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Tomasz Brysiak zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Tomasz Brysiak spełnił formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 32/2021 na stanowisko starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą i spełnił wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.