Wynik naboru do ogłoszenia nr 29/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 29/2021)

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów stwierdzono, że kandydat nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze.