Wynik naboru do ogłoszenia nr 31/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 31/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydatka, która spełniła wymagania formalne zrezygnowała z udziału w dalszym postępowaniu związanym z naborem.