Wynik naboru do ogłoszenia nr 02/2022

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 2/2022)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Krystyna Wójcik zamieszkała w Radomiu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Krystyna Wójcik spełniła formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 2/2022. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko specjalisty.