Wynik naboru do ogłoszenia nr 3/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 3/2021)

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów stwierdzono, że kandydatka nie spełniła wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze ze względu na brak wykształcenia z określonej dziedziny.