Informacja o nierozstrzygnięciu naboru dot. ogłoszenia nr 24/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 24/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Pan Piotr Wielgosz wybrany w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru ogłoszonego w dniu 8 grudnia 2020 r. na stanowisko urzędnicze – specjalista – Zespół Planowania Strategicznego w Warszawie zrezygnował z podjęcia zatrudnienia w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie i nie nawiązał stosunku pracy.