Wynik naboru do ogłoszenia nr 23/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 23/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Łukasz Pyśk zamieszkały w Ząbkach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Łukasz Pyśk w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą w zakresie znajomości dokumentów strategicznych i planistycznych oraz głównych problemów województwa mazowieckiego.