Wynik naboru do ogłoszenia nr 21/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 21/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Witold Kaczan zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Witold Kaczan wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną dotyczącą województwa mazowieckiego i systemu planowania strategicznego na poziomie wojewódzkim oraz doświadczeniem w tym zakresie.

Spełnił wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.