Sekretarz czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”

Do tego samodzielnego stanowiska należą zadania:

  • współpraca z Zastępcą Przewodniczącego zespołu redakcyjnego, Redaktorem Naczelnym oraz Radą Naukową czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;
  • uczestnictwo w spotkaniach zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne” w wyznaczanych przez Redaktora Naczelnego terminach;
  • redagowanie tekstów nadesłanych do Redakcji czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”, które zostały wytypowane do publikacji;
  • wykonywanie korekty i redakcji językowej tekstów w wersji elektronicznej lub papierowej, przeznaczonych do publikacji w czasopiśmie naukowym „MAZOWSZE Studia Regionalne” w języku polskim;
  • wykonywanie korekty i stosowanie prawidłowego zapisu bibliograficznego tekstów anglojęzycznych;
  • pozyskiwanie artykułów do publikacji.