Samodzielne Stanowisko ds. Realizacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Realizacji Projektów i Współpracy Międzynarodowej należy w szczególności:

  • koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie zadań realizowanych przez Biuro;
  • realizacja lub koordynacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  • przygotowywanie wniosków aplikacyjnych dotyczących projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.