Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego Z-OA.26.08.10.2020

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego dotyczy zapytania ofertowego na zakup i dostawę bezzałogowej platformy latającej dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.