Likwidacja nr 1/W/2024

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 19 lipca 2024 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawanumer telefonu: 22 518-49-01Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 22 518-49-01) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza1.Notebook DellMBW/491/0109Przestarzały – niskie parametry techniczne. Nie włącza się.2.Notebook DellMBW/491/0148Przestarzały – niskie parametry techniczne. Nie włącza się.3.Rzutnik AcerMBW/II/003/0008Niesprawny.4.Telefon SamsungMBW/II/004/0007Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.5.Telefon SamsungMBW/II/004/0008 Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.6.Telefon SamsungMBW/II/004/0011Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.7.Telefon SamsungMBW/II/004/0012Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.8.Telefon IphoneMBW/II/004/0013Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.9.Telefon IphoneMBW/II/004/0014Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.10.Telefon IphoneMBW/II/004/0015Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.11.Telefon IphoneMBW/II/004/0016Telefon wyeksploatowany/uszkodzony. Nie włącza się.12.Notebook SonyMBW/II/005/0089Przestarzały – niskie parametry techniczne. Nie włącza się.13.Tablet AsusMBW/II/005/0090Przestarzały – niskie parametry techniczne. 14.Notebook DellMBW/II/005/0106Przestarzały – niskie parametry techniczne. Nie włącza się.15.UPSMBW/II/005/0109Niesprawny.16.Notebook DellMBW/II/005/0153Przestarzały – niskie parametry techniczne. Nie włącza się.17.Notebook LenovoMBW/II/005/0154Przestarzały – niskie parametry techniczne. Nie włącza się.

Pobierz PDF

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.01.02.2024

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowej obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych w zakresie:

rezerwacji i zakupu biletów lotniczych oraz kolejowych; rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych; zapewnienia ubezpieczenia na czas podróży.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi kompleksowej obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych w zakresie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych i kolejowych, rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych oraz zapewnienia ubezpieczenia na czas podróży – w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r. w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/23 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pełna treść zapytania ofertowego:

zapytanie-ofertowe-wyjazdy-zagraniczne-2024-r_Pobierz

Application22024-2-140001Pobierz

Application12024-2-210001Pobierz

Pobierz PDF

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.07.11.2023

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach oraz sprzątania terenu parkingu przed budynkiem i odśnieżanie w sezonie zimowym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.06.11.2023

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych i tarasów w obiekcie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Biuro w Warszawie
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.05.10.2023

Zapytanie ofertowe na na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na
potrzeby Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i oddziałów
terenowych przez okres 24 miesięcy.

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.04.10.2023

Zapytanie ofertowe na odnowienie wsparcia dla posiadanych i użytkowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie licencji oprogramowania antywirusowego Trellix (dawniej McAfee) dla 150 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy.