Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.15.12.2020.5

Informacja dotyczy postępowania na zakup i dostawę rzutnika multimedialnego Optoma UHZ65LV dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.