Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.12.11.2020.6

Informacja dotyczy postępowania na wykonanie usługi wydruku i dostawy periodyku naukowego “MAZOWSZE Studia Regionalne w 2021 r.” W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wojskowych Zakładów Kartograficznych w Warszawie.