Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.11.11.2020.3

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2021 r. W wyniku badania i oceny ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy ABM SYSTEM z Warszawy.