Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.09.11.2022.3

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Press w 2023 r.