Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.08.11.2023.9

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu w oddziałach terenowych Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przez okres 24 miesięcy.