Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.04.10.2023.3

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na odnowienie wsparcia dla posiadanych i użytkowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie licencji oprogramowania antywirusowego Trellix (dawniej McAfee) dla 150 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy.