Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.02.05.2023

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na język polski umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu PLUS Change, finansowanego w ramach programu Horyzont Europa.