Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.02.05.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE na tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na język polski umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu PLUS Change, finansowanego w ramach programu Horyzont Europa

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego na język polski umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu PLUS Change, finansowanego w ramach programu Horyzont Europa, w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 1/23 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 30 maja 2023 r. do godziny 11:00

Pełna treść zapytania ofertowego: