Wyniki naboru do ogłoszenia nr 22/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 22/2020)

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydatka, która złożyła dokumenty aplikacyjne nie spełniła wymagań formalnych.