Wynik naboru do ogłoszenia nr 6/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – kierownik zespołu (ogłoszenie nr 6/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.