Wynik naboru do ogłoszenia nr 5/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 5/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marcin Borowski zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marcin Borowski w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą w zakresie zagadnień polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego. Po za tym posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy.