Wynik naboru do ogłoszenia nr 41/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 41/2022).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie wykazał się odpowiednią wiedzą w zakresie polityki rozwoju oraz w zakresie znajomości podstawowych czynników rozwoju i ograniczeń województwa. Kandydat nie spełnił w wystarczającym stopniu oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.