Wynik naboru do ogłoszenia nr 3/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 3/2020)

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.