Wynik naboru do ogłoszenia nr 29/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 29/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko zostały wybrane:

  1. Pani Patrycja Majchrzak zamieszkała w Płocku,
  2. Pani Julia Mielnikow zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrano dwie kandydatki do zatrudnienia, które uzyskały największą liczbę punktów tj. Panią Patrycję Majchrzak i Panią Julię Mielnikow. Kandydatki spełniły wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 29/2023. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisko specjalisty.