Wynik naboru do ogłoszenia nr 29/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 29/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Paweł Kropielnicki zamieszkały w Mińsku Mazowieckim.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Paweł Kropielnicki spełnił wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 29/2022. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisku specjalisty.