Wynik naboru do ogłoszenia nr 28/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 28/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Edyta Linowska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Edyta Linowska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 28/2023. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisko specjalisty.