Wynik naboru do ogłoszenia nr 28/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 28/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko zostali wybrani Pan Jakub Choma zamieszkały w Warszawie i Pani Małgorzata Tracz zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydaci w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się odpowiednią wiedzą w zakresie znajomości dokumentów strategicznych i planistycznych oraz głównych problemów województwa mazowieckiego.