Wynik naboru do ogłoszenia nr 26/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – radca prawny (ogłoszenie nr 26/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Emilia Banach zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Pani Emilia Banach spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze nr 26/2021. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku radcy prawnego.