Wynik naboru do ogłoszenia nr 25/2020

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – radca prawny (ogłoszenie nr 25/2020)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jacek Białas zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jacek Białas spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze nr 25/2020. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się znajomością zadań wykonywanych na stanowisku radcy prawnego oraz doświadczeniem w tym zakresie, które pozwoli na prawidłowe realizowanie powierzonych obowiązków.