Wynik naboru do ogłoszenia nr 23/2022

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 23/2022)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karina Ciołak zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karina Ciołak w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą w obszarze finansowym. Poza tym posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w obszarze płac.

W związku z tym, że Pani Karina Ciołak została również wybrana w naborze na ogłoszenie nr 23/2022, ostatecznie zostanie zatrudniona w ramach naboru na ogłoszenie nr 23/2022.