Wynik naboru do ogłoszenia nr 21/2022

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 21/2022)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Paulina Kamińska zamieszkała w Brwilnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Kamińska w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą. Poza tym posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy. Spełniła wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.