Wynik naboru do ogłoszenia nr 20/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 20/2021)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kamila Niedzielak spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 20/2021 na stanowisko starszego referenta. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego referenta.