Wynik naboru do ogłoszenia nr 19/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – Informatyk – Koordynator zadań realizowanych przez Wieloosobowe Stanowiska ds. Informatyczno-Technicznych (ogłoszenie nr 19/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Zbigniew Bełdyga zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Zbigniew Bełdyga spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością zagadnień informatycznych. Poza tym posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.