Wynik naboru do ogłoszenia nr 18/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 18/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magdalena Mierzejewska zamieszkała w Rzekuń.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Mierzejewska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 18/2023. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego. Spełniła wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.