Wynik naboru do ogłoszenia nr 16/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – Informatyk – Koordynator zadań realizowanych przez Wieloosobowe Stanowiska ds. Informatyczno – Technicznych (ogłoszenie nr 16/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko kandydat nie spełnił wymagań formalnych.