Wynik naboru do ogłoszenia nr 15/2022

Warszawa, dnia 04.07. 2022 r.

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 15/2022)

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie spełnił w stopniu wystarczającym wymagań niezbędnych do zatrudnienia na w/w stanowisku.