Wynik naboru do ogłoszenia nr 15/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 15/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowiskozostała wybrana Pani Martyna Wojda zamieszkała w Wołominie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Martyna Wojda spełnia formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 15/2019 na stanowisko starszego specjalisty. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego specjalisty.