Wynik naboru do ogłoszenia nr 12/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 12/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Tomasz Prosiński zamieszkały w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Tomasz Prosiński spełnia formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 12/2019 na stanowisko starszego specjalisty. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego specjalisty.