Wynik naboru do ogłoszenia nr 11/2022

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 11/2022)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Magda Walczewska zamieszkała w Mławie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magda Walczewska wykazała się wiedzą w zakresie planowania przestrzennego zwłaszcza na poziomie lokalnym oraz posiada umiejętności obsługi programów GIS.

Spełnia wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.