Wynik naboru do ogłoszenia nr 11/2021

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 11/2021)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marek Wagner zamieszkały w Łomiankach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marek Wagner spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 11/2021 na stanowisko starszego specjalisty. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą w zakresie zamówień publicznych. Poza tym posiada odpowiednie wykształcenie i staż pracy.