Wynik naboru do ogłoszenia nr 1/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 1/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Dobrosielska zamieszkała w miejscowości Rogozino.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Agnieszka Dobrosielska spełnia formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 1/2019 na stanowisko starszego referenta. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego referenta.