Wynik naboru do ogłoszenia nr 09/2022

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – radca prawny (ogłoszenie nr 9/2022)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jacek Wolski zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jacek Wolski spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze nr 9/2022. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku radcy prawnego oraz doświadczeniem w tym zakresie, które pozwoli na prawidłowe realizowanie powierzonych obowiązków.